Kyl muillekki sattuu kummallissii jutui, ettei mul vaa.
Mää touhusi nuaren yhre nuarisoseura teatteriporukas. Meil oli sit tulos oikke pualammattilaisohjaaja vetämä jotta kurssii.
Mää sai houkuteltuu yhre mun opiskelukaveri kans mukka kurssil, ja sovitti et hän pääsee yhre mun tutu miähe kyyris Turu Nummepakalt sinne nuarisoseuratalol.
No tää opiskelukaveri vartos sit linja-autopysäkil kyytiäs, ku siihe pysähtys yks auto. Kaveri juaksi auto tykö, veti ove auki, ja istus takapenkil, ja hihkas et "sit mentti!".
Ja sit hän vast huamas, et autos oli kokonaine perhe, eikä ne ollu ainaka kettä, kene kyyris häne olis pitäny olla.
Hän sopersi äkki anteekspyynnö, ja ryntäs naama punasen ulos autost.
Ja koht saapus sit se oikiaki kyyti.