Mää kävi eile kattomas tyävoimatoimisto sivuil, et jos olis tarjol jotta hyvä paremppa. Ei ollu, mut yks hauska ilmotus osus silmässe.
Tää o suara lainaus siit ilmotuksest:

Henkilökorvausosastolle haetaan

AMMATTITAUTIKÄSITTELIJÄÄ.

Työstä aiheutuu useita terveydellisiä haittoja, jotka on säädetty ammattitauteina korvattaviksi. Kyseessä olevat sairaudet voivat syntyä jopa usean vuoden altistumisen seurauksena ja myös usean vuoden kuluttua altistumisesta. Nämä tapaukset käsitellään työnantajan ottaman työtapaturmavakuutuksen perusteella.

Nii, et tuli vaa miälee, et kui kukka uskalta hakke noi vaarallist tyät?
Joku raukka o istunu ja miättiny, et mitä kirjotettais tyäpaikkailmotuksee, ja sit o käyny noi ikäväst, et piälee o menny. Mut ei se mittä, meil muil o hauska!