1606066.jpg

Ajatteli määki osallistuu valokuvatorstaihi, ku oti tänäpän yhre kuva, misä mun miälest o niimpal suve tuntu.