Mää oli niimpal pahukse huanol tuulel heti aamust. Kaik otti päähä.
Sit mää muisti, et pakkases taitta olla viäl vähä jätski. Ja oliki pual paketti, ja mää söi se kaik iha yksi. Ja heti tuli paremp olo.
Paitti, et ny o kamala morkkis, et kui mää ny simmottis.
Nymmää e voi mennä Hesel syämä, ku o jo herkutellu niimpal, et iha liikka!