Olettek ostanu tai myyny jotta huutonetis? No, jos olette, ni olette varma saanu palauttei. Ja jos olette hoitanu asianne hyvi, ni palaute o ollu positiivist.

Jos jonai päivän o vähä miäli maas, ni voi lukke niit huutoneti palauttei, ja pia o ittekki sitä miält, et o iha erinomane ihmine. Kummast kohenttu ittetunto. Mää kokeili, ja kyl autto!