Täsä tarinas o kolme henkilöö: Mää, mun pomo ja yks ruattikiäline vanha miäs, yks Svante.
Tää Svante rupes kertoma mun pomol, et häne poikas o ollu niimpal kamala kippiä, eikä tiär mikä tauti häne o iskeny. Hän kuvaili oirei, ja ne täsmäs iha just myyräkuumesse.
Pomo ei muistanu mikä myyräkuume o ruattiks, ja kysys mult, jos mää sattuisi muistama.
Mult tuli vastaus, ku apteeki hyllylt: "myrfeber" tiätty! Myr o myyrä.
Sit selitetti Svantel, et häne pojallas o iha varma myyrfeeperi. Svante oli vähä kummallise näköne, mut uskos sit lopult, ku oikke hyvi vakuutetti.
Illal koton mää rupesi kertoma tätä juttu mummiähel, joka o kans ruattikiäline. Miäs sanos koht, et ei se myyrä mikkä myr ol! Ja siin samas mää ittekki muisti, et myra o muurahaine, jote myrfeber olis lähinnä muurahaiskuume. Ja me ku olti saatu se Svanteki lopult koval vaival uskoma, et häne pojal o myrfeber!
Ku mää meni seuraavan aamun töihi, mää sanosi heti pomol, et älä sit ikän enä kysy mult mikä joku sana o ruattiks!